Links

Rigshospitalets information om behandling af Trigeminusneuralgi

Trigeminusneuralgi kirurgisk behandling

Referenceprogram: Diagnostik og Behandling af Hovedpinesygdomme og Ansigtssmerter

Digte og beskrivelse af Trigeminus Neuralgi ( på engelsk )

 

Nationalt videncenter for hovedpine, Neurologisk klinik, Rigshospitalet – Glostrup

Se bl.a. Folderen ”Hovedpine 1 – 2 – 3”  og følg med i kalenderen nederst på forsiden, hvor der kunne stå om arrangementer af interesse for dig.

 

Patientinformationer:

Patientinfo  – en internetside udarbejdet af Falck med gode råd og vejledning til såvel patienter som pårørende under et sygdomsforløb og ved indlæggelser

Link: www.patientinfo.dk