Header-narrow

Generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling i Trigeminus Foreningen
Lørdag d. 21. april 2018, kl. 12:00 - ca. 16:00
Mødet afholdes på Odd Fellow Palæet, Nonnebakken 1, 5000 Odense

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Formandens beretning
5. Årsrapport til godkendelse
6. Budgetforslag til godkendelse
7. Fastsættelse af kontingent
8. Eventuelt indkomne forslag:
    Der er ikke modtaget forslag til behandling før den officielle skæringsdato, 15.03.2018
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
    Bestyrelsen består pt. af Lonni U. Jensen (formand), Helene Larsen (næstformand), Torben Gunge (sekretær),
    Ulla Baggesgaard (Forum-debatside), Arne Lind samt af Kirsten Frausing (kasserer)., som dog pt. varetager kassererjobbet med assistance fra      revisorsuppleant, Povl Holm.
    Ulla Baggesgaard og kasseren er på valg.
    For god ordens skyld skal noteres, at ovennævnte funktioner var de i det forløbne år gældende, idet den ny bestyrelse konstituerer sig efter            generalforsamlingen.
10. Valg af bestyrelsessuppleanter (i alt 2)..
11. Valg af kritisk revisor. Aktuel revisor (Vivi Høxbroe) er på valg.
12. Valg af kritisk revisorsuppleant.
13. Næste generalforsamling (sted for)
14. Eventuelt

Supplerende bemærkninger:

I fortsættelse af indkaldelsen til generalforsamlingen, har vi den glæde at kunne invitere til et 

forud-gående foredrag om trigeminusneuralgi og ansigtssmerter samt behandlingen herfor.
Det er overlæge Lars Bendtsen fra Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet, Glostrup afd., der vil holde dette indlæg for os.
Programmet for mødedagen bliver således: (*ca-tider):
Kl. 11:30 – 12:00 Ankomst
Kl. 12:00 – 13:00 Frokost (3 stk. smørrebrød) med en øl, vand eller et glas vin til.
Kl. 13:00 – 14:15 Foredrag om trigeminusneuralgi og ansigtssmerter samt behandlingen heraf ved overlæge Lars Bendtsen.
Kl. 14:15 – 14:30 Kaffepause
Kl. 14:30 – 16:00* Generalforsamling
Frokost inklusive en øl/vand eller et glas vin, samt efterfølgende kaffe og kage er gratis for medlemmer.
For gæster vil prisen være kr. 175. (PS. Årskontingent for ægtefæller/samlever er kr 50, så der er et alternativ).
Supplerende drikkevarer (øl, vand eller et glas vin) koster kr. 30.

Tilmelding, herunder antallet af deltagere, bedes senest tirsdag d. 10. april, 2017 (bl.a. af hensyn til frokost) meddelt til:
Helene Larsen, Morelvej 167, 5250 Odense, email Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., tlf./SMS 6172 2111.
Det kan oplyses, at tog østfra respektive vestfra har planmæssig ankomst til Odense Station kl. 11:36 respektive kl. 11:19.
I forbindelse med disse ankomster, vil der være mulighed for fælles transport fra Odense Station til mødestedet (som i øvrigt ligger små 20 minutters gang fra stationen).
Tilsvarende vil transport tilbage til stationen blive arrangeret med henblik på at nå forbindelserne øst eller vestpå senest kl. 16:54, respektive kl.16:38.
Interesserede bedes meddele deres navn, antal, email adresse og mobiltelefonnummer til Helene Larsen (jf. ovenstående email og telefonnummer) som da vil koordinere transporten fra mødestedet (ved toppen af trappen fra perronen) til Odd Fellow Palæet.