Header-narrow

Generalforsamling

Generalforsamling i Trigeminus Foreningen afholdt
Lørdag d. 21. april 2018, kl. 12:00 - ca. 16:00
Mødet blev afholdt på Odd Fellow Palæet, Nonnebakken 1, 5000 Odense

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Formandens beretning
5. Årsrapport til godkendelse
6. Budgetforslag til godkendelse
7. Fastsættelse af kontingent
8. Eventuelt indkomne forslag:
    Der er ikke modtaget forslag til behandling før den officielle skæringsdato, 15.03.2018
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
    Bestyrelsen består pt. af Lonni U. Jensen (formand), Helene Larsen (næstformand), Torben Gunge (sekretær),
    Ulla Baggesgaard (Forum-debatside), Arne Lind samt af Kirsten Frausing (kasserer)., som dog pt. varetager kassererjobbet med assistance fra      revisorsuppleant, Povl Holm.
    Ulla Baggesgaard og kasseren er på valg.
    For god ordens skyld skal noteres, at ovennævnte funktioner var de i det forløbne år gældende, idet den ny bestyrelse konstituerer sig efter            generalforsamlingen.
10. Valg af bestyrelsessuppleanter (i alt 2)..
11. Valg af kritisk revisor. Aktuel revisor (Vivi Høxbroe) er på valg.
12. Valg af kritisk revisorsuppleant.
13. Næste generalforsamling (sted for)
14. Eventuelt