Om Foreningen

Landsforeningens formål er dels at udbrede kendskabet til sygdommen Trigeminusneuralgi, dels at tilskynde til forskning i såvel årsagen til sygdommen som selve lidelsen, og at støtte sygdomsramte og deres pårørende med råd og vejledning.

Foreningen arrangerer bl. a.