Informationsmateriale om Trigeminusneuralgi

200827 Ansigtssmerter
Foreningens folder som kort fortæller om Trigeminusneuralgi og Atypiske ansigtssmerter.