Formål

Trigeminus foreningen er en landsdækkende medlemsorganisation hvis formål er:

  • at udbrede kendskabet til lidelsen trigeminusneuralgi og atypiske ansigtssmerter,
  • at tilskynde til forskning i såvel årsagen til sygdommen som selve lidelsen, samt
  • støtte sygdomsramte og deres pårørende med råd og vejledning

Foreningen arrangerer bl.a. regionale informationsmøder, hvor medlemmerne kan udveksle erfaringer om deres lidelse og behandlingen heraf med øvrige medlemmer og med repræsentanter for bestyrelsen.

Kalender

  1. Generalforsamling

    27. september kl. 12:00 - 16:30
  2. Medlemsmøder Oktober – November 2020

    18. oktober kl. 8:00 - 30. november kl. 17:00

Quicklinks

Indmeldelse i foreningen

Kontingentindbetaling

  Facebook gruppe

Facebookgruppen følges af en repræsentant for foreningens bestyrelse, der vil tilstræbe at komme med kommentarer, når spørgsmål og debat tilsiger det. Foreningen kan dog ikke tage ansvar for den specifikke debat og indlæg.

Kontakt

Formand

Torben Gunge

Kirsebærlunden 18

3460  Birkerød

E-mail: tn@trigeminus.dk

CVR nr. 33664273