Formål

Trigeminus foreningen er en landsdækkende medlemsorganisation hvis formål er:

  • at udbrede kendskabet til lidelsen trigeminusneuralgi og atypiske ansigtssmerter,
  • at tilskynde til forskning i såvel årsagen til sygdommen som selve lidelsen, samt
  • støtte sygdomsramte og deres pårørende med råd og vejledning

Foreningen arrangerer bl.a. regionale informationsmøder, hvor medlemmerne kan udveksle erfaringer om deres lidelse og behandlingen heraf med øvrige medlemmer og med repræsentanter for bestyrelsen.

Kalender

  1. Generalforsamling

    19. april kl. 12:00 - 17:00

Quicklinks

Indmeldelse i foreningen

Kontingentindbetaling

Medlemsmøder/Foredrag

  Facebook gruppe

(Facebookgruppen er ikke styret af foreningen, og tegner ikke nødvendigvis foreningen.)

Kontakt

Formand

Torben Gunge

Kirsebærlunden 18

3460  Birkerød

E-mail: tn@trigeminus.dk

CVR nr. 33664273