Formål

Trigeminus foreningen er en landsdækkende medlemsorganisation hvis formål er:

  • at udbrede kendskabet til lidelsen trigeminusneuralgi og atypiske ansigtssmerter,
  • at tilskynde til forskning i såvel årsagen til sygdommen som selve lidelsen, samt
  • støtte sygdomsramte og deres pårørende med råd og vejledning

Foreningen arrangerer bl.a. regionale informationsmøder, hvor medlemmerne kan udveksle erfaringer om deres lidelse og behandlingen heraf med øvrige medlemmer og med repræsentanter for bestyrelsen.