Artikler & Links

Links

Patient historier:

Historie fortalt af ægtepar 2017
Trigeminus og sclerose
Livet med en trigeminusramt

Historie fra et medlem 2015
Patienthistorie fortalt til Tandlægeforeningen

Fra et medlem/bestyrelsesmedlem 2013
Fra superkvinde til kronisk smertepatient

Fra et medlem af Trigeminus foreningen februar 2010
Beretning om mit sygdomsforløb med Trigeminusneuralgi

Fra et medlem af Trigeminus foreningen februar 2010
Beretning om min operation for Trigeminusneuralgi på “dagbogsfacon”


Links til informations materiale om Trigeminus:

Folderen “Ansigtssmerter”
Foreningens folder som kort fortæller om Trigeminusneuralgi og Atypiske ansigtssmerter.


Nationalt videncenter for hovedpine, Neurologisk klinik, Rigshospitalet – Glostrup

Telefon: 38634725
Mail: md@videnscenterforhovedpine.dk Hjemmeside: http://videncenterforhovedpine.dk


Rigshospitalets information om behandling af Trigeminusneuralgi

Trigeminusneuralgi kirurgisk behandling

Dansk Hovedpine Selskab

En lille film på engelsk om en mikrovaskulær dekompression operation (OBS! – kan indeholde stærke billeder)

Digte og beskrivelse af Trigeminus Neuralgi ( på engelsk )

Links til andre patientforeninger:

Migræne & Hovedpineforeningen
Hortonforeningen
Migrænikerforbundet
Scleroseforeningen

Links til behandlingssteder:

Dansk Hovedpinecenter, Glostrup:
https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/neuro/neurologisk-klinik/dansk-hovedpinecenter/Sider/default.aspx

Smerteklinikken, Aarhus Universitetshospital: http://www.auh.dk/om-auh/afdelinger/neurologisk-afdeling-f/behandlingsmuligheder/smerter/

Patientinformationer:

Patientinfo er udarbejdet af Falck, og har til formål at hjælpe både patienter og pårørende gennem et sygdomsforløb. Vi ønsker, at patienter og pårørende får den bedst mulige oplevelse og behandling under et sygdomsforløb. Det tror vi sker bedst, hvis både patienten og dennes pårørende er bevidste om, hvad de selv kan gøre for at lette forløbet. Patientinfo er udviklet i samarbejde med læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, patientrådgivere og psykologer. Link: www.patientinfo.dk

Facebook på dansk

Tryk på facebook symbolet i det blå felt nederst på siderne.

Artikler

Symptomatisk trigeminusneuralgi v. læge og ph.d. Stine Maarbjerg 2017
Når trigeminusneuralgi skyldes sclerose eller en hjernesvulst

Artikel om Atypiske Ansigtssmerter, skrevet af læge og ph.d Stine Maarbjerg  2017
Ansigtssmerter kan have mange former

Artikel om Trigeminusneuralgi i Ugeskrift for læger fra august 2016
Diagnostik og behandling af trigeminusneuralgi

Artikel af Overlæge Per Rochat og afdelingslæge, dr.med. Jacob Hansen-Schwartz
Trigeminusneuralgi, årsag, diagnose og behandling

Jannick Brennum, Administrerende overlæge, dr.med. Glostrup Hospitals Trigeminuscenter, 2006
God beskrivelse af Trigeminusneuralgi

Kalender

  1. Medlemsmøde i Haderslev

    26. oktober kl. 14:00 - 16:30
  2. Medlemsmøde i Herning

    27. oktober kl. 14:00 - 16:30

Quicklinks

Indmeldelse i foreningen

Kontingentindbetaling

Medlemsmøder/Foredrag

  Facebook gruppe

(Facebookgruppen er ikke styret af foreningen, og tegner ikke nødvendigvis foreningen.)

Kontakt

Formand

Torben Gunge

Kirsebærlunden 18

3460  Birkerød

E-mail: tn@trigeminus.dk

CVR nr. 33664273