Artikler & Links

Links

Links til informations-materiale om Trigeminusneuralgi:

Folderen Ansigtssmerter
Foreningens folder som kort fortæller om Trigeminusneuralgi og Atypiske ansigtssmerter.


Rigshospitalets information om behandling af Trigeminusneuralgi

Trigeminusneuralgi kirurgisk behandling

Dansk Hovedpine Selskab

Referenceprogram: Diagnostik og Behandling af Hovedpinesygdomme og Ansigtssmerter

Digte og beskrivelse af Trigeminus Neuralgi ( på engelsk )

Nationalt videncenter for hovedpine, Neurologisk klinik, Rigshospitalet – Glostrup

Se bl.a. Folderen ”Hovedpine 1 – 2 – 3”  og følg med i kalenderen nederst på forsiden, hvor der kunne stå om arrangementer af interesse for dig.

Links til andre patientforeninger:

Migræne & Hovedpineforeningen
Hortonforeningen
Migrænikerforbundet
Scleroseforeningen

Links til behandlingssteder:

Dansk Hovedpinecenter, Glostrup:
https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/neuro/neurologisk-klinik/dansk-hovedpinecenter/Sider/default.aspx

Smerteklinikken, Aarhus Universitetshospital: http://www.auh.dk/om-auh/afdelinger/neurologisk-afdeling-f/behandlingsmuligheder/smerter/

Patientinformationer:

Patientinfo  – en internetside udarbejdet af Falck med gode råd og vejledning til såvel patienter som pårørende under et sygdomsforløb og ved indlæggelser

Link: www.patientinfo.dk

Facebook

Trigeminusneuralgi – Patienter og Pårørende

En patientdrevet Facebookside, uafhængig af Trigeminusforeningen

Trigeminusforeningen

Foreningens Facebookside, med information fra foreningen, dialog med medlemmerne, respektive mulighed for fri kommunikation for medlemmer

Artikler

Symptomatisk trigeminusneuralgi v. læge og ph.d. Stine Maarbjerg 2017
Når trigeminusneuralgi skyldes sclerose eller en hjernesvulst

Artikel om Atypiske Ansigtssmerter, skrevet af læge og ph.d Stine Maarbjerg  2017
Ansigtssmerter kan have mange former

Artikel om Trigeminusneuralgi i Ugeskrift for læger fra august 2016
Diagnostik og behandling af trigeminusneuralgi

Artikel af Overlæge Per Rochat og afdelingslæge, dr.med. Jacob Hansen-Schwartz
Trigeminusneuralgi, årsag, diagnose og behandling

Jannick Brennum, Administrerende overlæge, dr.med. Glostrup Hospitals Trigeminuscenter, 2006
God beskrivelse af Trigeminusneuralgi

Patient historier:

Historie fortalt af ægtepar 2017
Trigeminus og sclerose
Livet med en trigeminusramt

Video fra et medlem 2015
Patienthistorie fortalt til Tandlægeforeningen

Fra et medlem/bestyrelsesmedlem 2013
Fra superkvinde til kronisk smertepatient

Fra et medlem af Trigeminus foreningen februar 2010
Beretning om mit sygdomsforløb med Trigeminusneuralgi

Fra et medlem af Trigeminus foreningen februar 2010
Beretning om min operation for Trigeminusneuralgi på “dagbogsfacon”

Kalender

  1. Generalforsamling

    19. april 2020 kl. 12:00 - 17:00

Quicklinks

Indmeldelse i foreningen

Kontingentindbetaling

Medlemsmøder/Foredrag

  Facebook gruppe

(Facebookgruppen er ikke styret af foreningen, og tegner ikke nødvendigvis foreningen.)

Kontakt

Formand

Torben Gunge

Kirsebærlunden 18

3460  Birkerød

E-mail: tn@trigeminus.dk

CVR nr. 33664273