Header-narrow

Landsforeningen

Landsforeningens formål er dels at udbrede kendskabet til sygdommen Trigeminusneuralgi, dels at tilskynde til forskning i såvel årsagen til sygdommen som selve lidelsen, og endelig at støtte sygdomsramte og deres pårørende med råd og vejledning.

Foreningen arrangerer regionale medlemsmøder, hvor medlemmer kan udveksle erfaringer om deres sygdomsforløb og behandling.