Header-narrow

Kontingent

Enhver, der har interesse i landsforeningens arbejde eller blot ønsker at støtte dens arbejde, kan optages som medlem. Medlemskab kan ske ved udfyldelse af formularen under Kontakt eller ved henvendelse til et af bestyrelsens medlemmer.
Foreninger, institutioner, videnskabelige selskaber samt firmaer kan optages som medlemmer mod betaling af forhøjet kontingent, og med ret til 1 stemme ved generalforsamlingen.

Engangsbeløb til støtte for foreningens arbejde er altid velkomment. Indsæt blot et beløb på nedenstående konto.

Konto i Nordea: Reg. 2640 Konto nr. 0751 444 443
MobilePay: 27 106

Kontingentet følger kalenderåret og udgør for 2018:

  • for enkeltmedlemmer: kr. 200,-
  • for ægtepar/samlevende: kr. 250,-
  • for foreninger, institutioner, mm.: kr. 500,-